Cieľová skupina:

  • podnikatelia a príležitostní podnikatelia v oblasti služieb vo vidieckej turistike
  • predstavitelia samospráv na miestnej úrovni a na úrovni VÚC
  • zástupcovia miestnych a regionálnych združení
  • zástupcovia poľnohospodárskych subjektov
  • zástupcovia štátnej správy
  • občania vidieka