Organizačné pokyny

Termín konania

  • 7 - 8. december. 2006, začiatok prezentácie: 8:00

Miesto konania

  • PARK HOTEL HOKOVCE, okres Levice, Slovensko

Cena (neplatca DPH)

  • štandardná: 2 200 Sk
  • špeciálna: 1 700 Sk (členova ZSVTA)

Strava

Strava a občerstvenie je zahrnuté v cene konferencie (vložné)

  • 2 x obed, banket
  • občerstvenie počas celého trvania

Kontaktné osoby SZVTA

Ing. Július Hudec
mobil: 0903 54 60 60
mobil: 0915 81 91 40

Silvia Kubicová
tel/fax: 02/55 640 839
mobil: 0903 55 99 59
e-mail: slovakguide@stonline.sk
www.agroturist.sk

Ubytovanie je možné rezervovať

cez organizátora alebo samostatne priamo v Hotely Park
cena je závislá od štandardu: 650 až 900 Sk

Kontakt na ubytovanie

PARK HOTEL, pán Štefan Píri
telefón: 036 749 1433,
mobil: 0905 611 162
email: info@park-hotel.sk
www.park-hotel.sk

Prihlášky

posielajte na SZVTA, akoukoľvek formou (telefón, email, pošta):
platby vložného akceptujeme na účte SZVTA:

  • číslo účtu: 175331012/0200 VÚB Bratislava
  • variabilný symbol: IČO organizácie (resp. r.č. pri fyzických osobách)
  • poznámka: faktúry vystavíme dodatočne