Téma konferencie:

"Rozvoj vidieka a vidieckeho cestovného ruchu
    prostredníctvom zhodnotenia miestnych zdrojov a
       ľudského potenciálu v krajinách strednej Európy"

Cieľ:

  • predstaviť plán Európskej Únie na roky 2007-2013 (Slovensko môže za sedem rokov získať z Kohézneho fondu a zo štrukturálnych fondov vyše 390 miliárd Sk, čo je približne objem jedného slovenského ročného rozpočtu)
  • informovať ako bude možné účelne využiť prostriedky zo zdrojov Európskej Únie pre zlepšenie kvality života na vidieku
  • rozvoj vidieka najmä malého a stredného podnikania v cestovnom ruchu
  • predstaviť motivačné príklady rozvoja vidieckeho turizmu v krajinách strednej Európy

Čas a miesto konania

7.- 8. decembra 2006
PARK HOTEL
Hokovce

Organizátor konferencie:

  • Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky

s podporou

  • EUROGITES-Európskou federáciou pre vidiecky turizmus a agroturizmus, podpora
  • Ministerstva pôdohospodárstva SR,
  • Ministerstva hospodárstva SR,
  • Slovenskou vedeckotechnickou spoločnosťou pre obchod a cestovný ruch ZSVTS
  • ďalšie organizácie a inštitúcie