Vitajte
na Slovensku


Katalóg
zariadení


Prezentácie
subjektov


Zástupcovia
pre regióny


Semináre
k rozvoju vidieka
a vidieckeho
turizmu


Informácie
pre členov


Archív

Kontakt

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 

Vitajte u nás, doma

 Stalo sa už dobrou tradíciou, že Slovenský zväz vidieckeho turizmu a agroturizmu prichádza každoročne na náš trh cestovného ruchu so širokou paletou ponúk na príjemné, osožné, telu i duši prospešné prežitie víkendu či dovolenky. V minulých rokoch pracovníci SZVTA obrazom i slovom mapovali územie Slovenska s jeho turistickými, národopisnými, historickými, kultúrnymi a prírodnými atraktivitami, ale aj s menej známymi zákutiami, mestečkami, od civilizácie vzdialenými horskými samotami, agrofarmami, či areálmi, vyhradenými jazdeckému športu. Verím, že aj tohtoročný katalóg SZVTA Vám dobre poslúži, poinformuje a vari aj vyláka aspoň na pár príjemných výletov za zdravím a objavovaním doteraz nepoznaného.

A verte mi, je u nás, doma, na našom malom, ale prekrásnom Slovensku, čo obdivovať.

Na jeho území nájdeme nevšedný konglomerát prírodných krás, historického bohatstva, kultúrneho dedičstva i plodov tvrdého, zanovitého zápasu celých ľudských generácií o žitie a prežitie. Rušný rytmus súčasnosti sa tu vo vzácnej harmónii a súzvuku prelína s veľkolepou dôstojnosťou horstiev, s pochmúrnou zádumčivosťou rozsiahlych lesov, malebnou krajinárskou vizážou podhorských lúčin, ligotavým čarom Štiavnických jazier, iskrivou hravosťou i dravosťou horských bystrín a potokov, riečnych stúh Dunaja, Váhu, Hrona, Bodrogu, Hornádu, Rimavy, Ondavy, liečivou silou minerálnych prameňov v Piešťanoch, Trenčianskych či Rajeckých Tepliciach, v Sliači, Kováčovej, Dudinciach, Brusne, Bardejove, v Lúčkach či Korytnici, jemnou, ale dych vyrážajúcou krásou sintrového sveta harmaneckej Izbice, jaskýň v Demänovskej doline, v Dobšinej, Gombaseku, Ochtinej, Bystrej a v ďalších centrách „jaskyňového“ turizmu.

Malebnosť žičlivej prírody, ktorá v nekonečnom plynutí času vytvorila kráse aj také malebné pamätníky, ako sú Vysoké a Nízke Tatry, Pieniny, Kremnické, Štiavnické, Veporské vrchy, Veľká i Malá Fatra, Slovenský raj, Slovenské Beskydy, či Slovenské rudohorie, Malé, Veľké či Biele Karpaty, Ondavská vrchovina, Vihorlat, tu po stáročia dopĺňajú pomníky stavbárskeho génia a vysokej kultúrnej erudície tejto i predošlých generácií.

Záhorie, Kysuce, Orava, Turiec, Liptov, Horehronie, Podpoľanie, Tekov, Malohont, Novohrad, Gemer, Spiš, Šariš, Zemplín – to sú historické názvy slovenských regiónov, ktoré ich obyvatelia počas tisícročia formovali do súčasnej podoby. Vtisli im pečať zvláštnosti, svojrázu, výnimočnosti. Podarilo sa im to aj pričinením tvrdej národnej letory, driny, úsilia o konanie dobra a neoblomného predsavzatia vytvárať krásu – či už skrze skromného ornamentu na peľasti detskej kolísky, filigránsky vystružlikanej figúrky na drevenom bačovskom ”riade”, alebo vyzdobeného dubového kríža v cintoríne na kopci za dedinou.

A medzi tým nikdy v živote našincov nebolo núdze o obdivuhodné zvyklosti, nikde inde nevídané obyčaje, ľubozvučné pesničky, rezkú muziku, bujaré tance, pestrofarebné ”cifrované” kroje, o pohostinnosť, prívetivosť a srdečnosť našich ľudí. Ich symbióza s okolitou prírodou, vždy úchvatnou, lež dakedy aj neprajnou, skúpou a krutou voči človeku, žiarlivo si chrániacou svoje hodnoty, vymodelovala krajinu medzi Dunajom a Tatrami do dnešnej podoby. Šíre, nedozierne roviny, milostivo oblé, pozvoľné pahorky, a lesno–skalno–hôľnaté hory, stmeľovali celé generácie našich predkov, vychovávali ich k odolnosti, nepoddajnosti, hrdosti. Poskytovali im obživu, životný priestor, útechu i ochranu v najťažších časoch.

Dnes prichýlili nás, dedičov slávnej baníckej, remeselníckej, pastierskej, drevorubačskej a roľníckej tradície, svojimi koreňmi siahajúcej hlboko do dávneho stredoveku, ochrancov kultúrneho potenciálu, ktorý sa na tomto území nahromadil počas stáročí, nositeľov odkazu protifašistického vystúpenia v Povstaní 1944 – 1945, historickej udalosti, ktorá naše národné spoločenstvo naveky zaradila medzi demokratické a slobodumilovné občianske komunity moderného sveta. Potom, obohatení o nové zážitky a vedomosti, so sviežou mysľou a zocelenými nervami, sa budeme vracať do svojich domovov a na svoje pracoviská s vedomím, že sme urobili čosi pre to, aby náš život bol krajší a plnohodnotnejší.

 Nech sa Vám, milí priatelia, čím skôr podarí dopracovať sa pri potulkách Slovenskom k tomuto pocitu a presvedčeniu.

Štefan Píri, prezident SZVTA

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 0905 611 162, 036/749 14 33, www.agroturist.sk,
E-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Korešpondenčná adresa: Štefan Píri, Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce