Vitajte
na Slovensku


Katalóg
zariadení


Prezentácie
subjektov


Zástupcovia
pre regióny


Semináre
k rozvoju vidieka
a vidieckeho
turizmu


Informácie
pre členov


Archív

Kontakt

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 

Veľtrhy a výstavy na ktorých sme sa zúčastnili v roku 2005

Dátum Názov výstavy
13.-16.01.2005 Regiontour Brno
15.-23.01.2005 CMT Stuttgart, Nemecko
koniec januára 2005 ITF Slovakiatour Bratislava
17.-20.02.2005 Holiday World Praha
11.-15.03.2005 ITB Berlin, Nemecko
17.-20.03.2005 Utazás Budapešť, Maďarsko
08.-10.04.2005 GTT Gdansk, Poľsko
01.-03.04.2005 Glob Katowice, Poľsko
18.-23.08.2005 Agrokomplex Nitra
22.-24.09.2005 TT Varšava, Poľsko
05.-07.10.2005 Ukraine Travel Market Kyjev
19.-22.10.2005 Tour Salon Poznaň, Poľsko
08.-10.11.2005 MADI Travel Market Praha
16.-20.11.2005 TC Lipsko, Nemecko
17.-20.11.2005 Herbst Seniorenmesse Viedeň, Rakúsko

Veľtrhy a výstavy na ktorých sme sa zúčastnili v roku 2006

Dátum Názov výstavy
12.-15.01.2006 GO Brno
14.-22.01.2006 CMT Stuttgart, Nemecko
26.-29.01.2006 ITF Slovakiatour Bratislava
18.-22.02.2006 CBR Mníchov, Nemecko
23.-26.02.2006 Holiday World Praha
08.-12.03.2006 ITB Berlin, Nemecko
16.-19.03.2006 Utazás Budapešť, Maďarsko
21.-23.04.2006 Region Ostrava
11.-13.10.2006 Ukraine Travel Market Kyjev
25.-28.10.2006 Tour Salon Poznaň, Poľsko
02.-04.11.2006 Madi Praha
09.-12.11.2006 Hó Show Budapešť, Maďarsko
16.-19.11.2006 CITM Shanghai, Čína
22.-26.11.2006 TC Lipsko, Nemecko

Ďalšie udalosti a dokumenty:

Medzinárodná konferencia EUROGITES (7.-8. 12. 2006)
Katalóg 2006 (pdf 2,8 MB)

 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 0905 611 162, 036/749 14 33, www.agroturist.sk,
E-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Korešpondenčná adresa: Štefan Píri, Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce