Vitajte
na Slovensku


Katalóg
zariadení


Prezentácie
subjektov


Zástupcovia
pre regióny


Semináre
k rozvoju vidieka
a vidieckeho
turizmu


Informácie
pre členov


Archív

Kontakt

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 

Zástupcovia pre jednotlivé kraje sú:

Bratislavský kraj
Anna Slezáková, 900 21 Svätý Jur, Tel.:00421-903 604 433
Mária Strížová, Zámocká 10, 902 01 Pezinok, Tel.: 00421-905 245 747, Tel./Fax: 033/641 39 90

Trnavský kraj
Ladislav Fodor, Komárňanská 207/9, 923 01 Veľký Meder, Tel.: 00421-31/555 22 01
Mária Nagyová, Penzión Sámán, 930 04 Trstená na Ostrove č. 157, Tel.: 00421-31/554 71 27

Nitriansky kraj
Štefan Píri, Park hotel Hokovce, 935 83 Hokovce 222, Tel.: 00421-36/749 14 33
Jozef Húska, Párovská 18, 949 01 Nitra, Tel.: 00421-903 301 099

Trenčiansky kraj
Karol Zálešák, Horský hotel Eva-Mária, 018 03 Horná Maríková, Tel.: 00421-42/435 21 61

Žilinský kraj
Milan Turac, AMITO Penzión, Hlavná 241, 029 44 Rabča, Tel.: 00421-43/552 40 40
Július Hudec, ul. Hrady 248, 027 32 Zuberec, Tel.: 00421-43/5395 254
Darina Tomajková, Penzión Zelený dom, 027 12 Vitanová 319, Tel.: 00421-43/5394 353

Banskobystrický kraj
Dušan Mozoľa, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, Tel.: 00421-45/551 18 23
Peter Patúš, Nám. Ľ. Štúra 10, 974 06 Banská Bystrica, Tel.: 00421-48/415 27 82

Prešovský kraj
Jozef Jančo, Horský hotel Canyon, 082 36 Lipovce, Tel.: 00421-51/791 82 31
Ján Gondek, Chata Pieniny, 065 33 Lesnica, Tel.: 00421-52/439 75 30, 0905 963 316

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 0905 611 162, 036/749 14 33, www.agroturist.sk,
E-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Korešpondenčná adresa: Štefan Píri, Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce