Vitajte
na Slovensku


Katalóg
zariadení


Prezentácie
subjektov


Zástupcovia
pre regióny


Semináre
k rozvoju vidieka
a vidieckeho
turizmu


Informácie
pre členov


Archív

Kontakt

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 

Banskobystrický kraj

Ranč Bezekov Laz
962 62 Sása, Bezekov Laz 32,

Tel./Fax: 00421/45/536 61 42
Mobil: 00421/903 514 179,
00421/903 774 179

Chata Radava
960 01 Zvolen,

Tel.:> 00421/45/532 36 97

Penzion U Mlynárky
962 71 Dudince, Karola Braxatorisa č. 2,

Tel.: 00421/45/555 19 11
Mobil: 00421/917 478 130
E-mail: penzion@umlynarky.sk
Web: www.umlynarky.sk

Hotel ALTENBERG
976 02 Staré Hory,

Tel.: 00421/48/419 92 00
Fax: 00421/48/419 92 03

Hotel**Biela Medvedica
977 01 Brezno, Bystrá - Tále,

Tel.: 00421/48/619 53 23
Fax: 00421/48/619 52 62

VINOJEK - Jaroslav Knápek
960 01 Zvolen, Školská 36,

Tel./Fax: 00421/905 834 575
E-mail: vinojek@vinojek.sk
Web:www.vinojek.sk

Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu
974 00 Banská Bystrica, Tajovského 10,

Tel./Fax: 00421/48/415 27 82
E-mail: peter.patus@umb.sk
Ďalšie informácie>>>

Hontianske združenie turizmu so sídlom v Krupine
963 01 Krupina, Svätotrojičné námestie 5,

Tel.: 00421/45/551 18 23
E-mail: ikc.ka@centrum.sk
Web: www.regionhont.sk

 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 0905 611 162, 036/749 14 33, www.agroturist.sk,
E-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Korešpondenčná adresa: Štefan Píri, Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce