Vitajte
na Slovensku


Katalóg
zariadení


Prezentácie
subjektov


Zástupcovia
pre regióny


Semináre
k rozvoju vidieka
a vidieckeho
turizmu


Informácie
pre členov


Archív

Kontakt

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 

Nitriansky kraj

Chata Radava
Podhájska,

Mobil: 00421/903 270 526

Agrosemeg S 3, s. r. o.
935 84 Horné Semerovce,

Mobil: 00421/905 431 307
E-mail: agrosemeg@stonline.sk

Penzión EURÓPA
Diakovce 715,

Tel.: 00421/31/771 20 50
Mobil: 00421/905 164 196

PENZION KORMOŠ
Komenského 8, 94301 Štúrovo,

Tel.: 00421/36/752 28 90
Mobil: 00421/905 513 732

J & J - penzión
Svätý Peter,

Tel./Fax: 00421/35/768 52 52

Penzión TERMÁL Podhájska
941 48 Podhájska, Belek 508,

Mobil: 00421/905 369 138,
00421/905 450 765

Penzión Žitava
941 31 Dvory nad Žitavou, Hlavná 5,

Tel.: 00421/35/645 05 35
Mobil: 00421/905 911 951

Hotel PARK
935 83 Hokovce 222,

Tel./Fax: 00421/36/749 14 33
E-mail: info@park-hotel.sk
Web: www.park-hotel.sk

SANTOVKA WELLNESS
A.N.E.S. a.s., 935 87 Santovka, Maďarovská 4,

Tel.: 00421/36/381 06 31
Mobil: 00421/915 432 102
E-mail: info@santovkawellness.sk
Web: www.sant-wellness.sk

Hotel Leonor
946 03 Kolárovo, Kostolné námestie 13,

Tel./Fax: 00421/35/777 13 41,
00421/35/777 13 37

Mesto Kolárovo
Mestský Úrad Kolárovo,
946 03 Kolárovo, Kostolné námestie č. 1,

Tel.: 00421/35/790 09 11
Fax: 00421/35/790 09 33
E-mail: info@kolarovo.sk
Web: www.kolarovo.sk

Obec Hokovce
Obecný Úrad Hokovce, 935 84 Hokovce 151,

Tel./Fax: 00421/36/749 14 39
E-mail: obec.hokovce@stonline.sk
Web: www.hokovce.eu

Okoličná na Ostrove
Obecný úrad Okoličná na Ostrove,
946 13 Okoličná na Ostrove, Hlavná 68,

Tel./Fax: 00421/35/779 39 31
E-mail: ekel@stonline.sk
Web: okolicnanaostrove.e-obce.sk

Agroturistická ubytovňa KAVA
946 65 Vrbová nad Váhom,

Tel.: 00421/35/779 21 36

 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 0905 611 162, 036/749 14 33, www.agroturist.sk,
E-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Korešpondenčná adresa: Štefan Píri, Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce