Vitajte
na Slovensku


Katalóg
zariadení


Prezentácie
subjektov


Zástupcovia
pre regióny


Semináre
k rozvoju vidieka
a vidieckeho
turizmu


Informácie
pre členov


Archív

Kontakt

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 

Trenčiansky kraj

Penzión a Chata u Richtára
018 03 Horná Maríková, Vlkov 860,

Tel.: 00421/42/435 21 38
E-mail: penzion.urichtara@gmail.com

PD Mestečko
020 52 Mestečko,

Tel.: 00421/42/469 20 29

Horský Hotel Eva Mária
018 03 Horná Mariková,

Tel.: 00421/42/435 21 61
Fax: 00421/42/426 08 27
E-mail: eva.maria@stonline.sk
Web: www.evamaria.sk

Združená stredná škola poľnohospodárska
Rakovice,

Tel.: 00421/33/779 61 08,
00421/33/779 61 40

 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 0905 611 162, 036/749 14 33, www.agroturist.sk,
E-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Korešpondenčná adresa: Štefan Píri, Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce