Vitajte
na Slovensku


Katalóg
zariadení


Prezentácie
subjektov


Zástupcovia
pre regióny


Semináre
k rozvoju vidieka
a vidieckeho
turizmu


Informácie
pre členov


Archív

Kontakt

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 

Záväzná objednávka inzercie do katalógu Vidiecka turistika a agroturistika

Adresa*

IČO*

DIČ*

IČDPH

Telefón*

Mobil

E-mail*

Webstránka

 

Adresa pre faktúru
ak je odlišná od adresy zariadenia

IČO

DIČ

IČDPH

 

ROZMER inzercie*

CENA


Spoločného komplexného materiálu by sa v tomto roku rozdalo viac ako boli naše finančné možnosti pre jeho tlač. Záujemcovia o odber tohto propagačného materiálu pre priamu propagáciu a informáciu svojich hostí majú možnosť objednať si požadovaný počet.
Minimálny odber je 50 kusov jednej jazykovej mutácie v cene 0,80,-EUR / kus

Objednávam si ďalšie katalógy v počte:

ks slovensky

ks maďarsky

ks poľsky

ks nemecky

ks anglicky


(*povinné položky)

 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 0905 611 162, 036/749 14 33, www.agroturist.sk,
E-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Korešpondenčná adresa: Štefan Píri, Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce