Vitajte
na Slovensku


Katalóg
zariadení


Prezentácie
subjektov


Zástupcovia
pre regióny


Informácie
pre členov


Aktuality

Linky na stránky

Stanovy SZVTA

Aktivity a správa
o činnosti


Prihláška za člena

Podpora MP SR

Archív

Kontakt

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 

Prihláška za člena Slovenského zväzu vidieckeho turizmu a agroturizmu

Meno člena, resp. názov organizácie:*

Adresa:

Okres:*

Telefón:*

E-mail:*

Druh podnikateľskej činnosti:

Poznámka:

Kontaktná osoba:*

Zaväzujem sa zaplatiť ročný členský poplatok 40 EUR

*povinné položky

 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 0905 611 162, 036/749 14 33, www.agroturist.sk,
E-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Korešpondenčná adresa: Štefan Píri, Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce